Verkiezingen IMD 2018

logo IMD Vlaams-Brabant 

De Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD) beheert de financiële en materiële belangen van de brede vrijzinnige gemeenschap in haar provincie. Ze beheert een begroting van ruim een miljoen euro en een vijftal gebouwen (inclusief installaties).  De 7 bestuurders vormen dan ook de spil van het vrijzinnig humanisme in de provincie. Het mandaat van het huidige bestuur loopt tot 17 maart 2018, dus houden we nieuwe verkiezingen.  

Ben je vrijzinnig humanist? Wil je mee aan het roer staan? Stel je dan kandidaat als IMD-bestuurder!

Je moet wél:

  • minstens 18 jaar zijn
  • in Vlaams-Brabant wonen (*uitzondering: zie onderaan)
  • een ‘proper’ getuigschrift van zedelijk gedrag hebben
  • én last but not least: het principe van vrij onderzoek respecteren

Geïnteresseerd? download het formulier (msword), vul het in en bezorg dit ten laatste op 26 januari 2018 op het emailadres Vlaamsbrabant@demens.nu of met de post naar onderstaande adres:

IMD Vlaams-Brabant
Tiensevest 40
3000 LEUVEN

Meer informatie? Download de oproep (.pdf), surf naar de officiële oproep op de webstek van deMens.nu of neem contact op met het huisvandeMens in je buurt.

Vijf bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering (of kiescollege) van 17 maart 2018. Deze is samengesteld door de lidverenigingen van deMens.nu (zie ook hieronder hoe je kan zetelen in de algemene vergadering). De Raad van Bestuur van de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) duidt de andere twee bestuurders aan op 24 maart 2018!. Je kan tegelijkertijd kandideren om verkozen te worden door de algemene vergadering als door de CVR. 

Wil je je favoriete kandidaat ondersteunen of je eigen kandidatuur kracht bijzetten? Neem dan deel aan de Algemene Vergadering (ook kiescollege). Hiervoor dient een lidvereniging van deMens.nu je wel voor te dragen. Hun contactgegevens vind je hier. Als een lidvereniging bereid is je voor te dragen, download dan dit formulier (ms word), vul het in en laat het ondertekenen door de voorzitter van de lidvereniging. Het ondertekende document bezorg je  aan het  huisvandeMens Leuven, Tiensevest 40, 3000 Leuven, of mail het naar VlaamsBrabant@deMens.nu, uiterlijk op 26 januari 2018.

 

 

* Als je niet in Vlaams-Brabant woont kan je toch kandideren als bestuurder, maar dan hetzij via de Centrale Vrijzinnige Raad (zie eerder), hetzij op voordracht van de  Stuurgroep voor Morele Bijstand (omdat dit de de enige lidvereniging is met hoofdzetel in de provincie).