organisaties

Logo UPV TienenLogo UPV Tienen

 UPV vzw vindt dat mensen moeten...

  • ... informatie krijgen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen;
  • ... vragen kunnen stellen over wetenschap en haar toepassingen;
  • ... kunnen levenslang leren over wetenschap;
  • ... kunnen begrijpen en durven in vraag stellen waarom bepaalde beslissingen over wetenschappelijke toepassingen worden genomen.

Moeilijke wetenschap makkelijk maken, dat is onze uitdaging. Dat betekent ook ingewikkeld jargon vertalen in begrijpbare taal en zo wetenschap toegankelijk maken voor iedereen, ook zonder enige voorkennis of wetenschappelijke opleiding.
UPV wil de kritische houding van de wetenschapper overbrengen naar een breed publiek, zodat zij niet zomaar alles zouden aannemen wat hen in het dagelijkse leven wordt voorgeschoteld.

 "Hoe meer we begrijpen, in vraag stellen, durven bekritiseren, hoe meer we leren over wetenschap en het toepassen van wetenschap, hoe beter we ons positioneren in het leven en de maatschappij."

UPV kern Tienen wil deze doelstellingen van UPV nationaal op lokaal gebied realiseren en organiseert daarom 4 keer per jaar lezingen om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en op een verstaanbare wijze kennis te laten maken met wetenschappelijke thema’s. Dit gebeurt in samenwerking met HuisvandeMens Tienen.

Voorzitter: Liesbet Veroeveren

Ondervoorzitter: Jurgen Soetaert

onze webpagina op upv nationaal

 

Eigen activiteiten