EMPATHIE kan de WERELD redden.

empathie kan de wereld redden

gespreksavond over de rol van empathie en vriendschappen
met Aurélie VAN DE PEER en Selma FRANSSEN

Telkens om 19u30, gratis maar inschrijving verplicht:


Kan empathie de wereld redden?

Was onze samenleving voor de coronacrisis al gepolariseerd, dan staan de verschillen na bijna twee jaar met beperkte menselijke nabijheid meer op scherp. Toch zullen we opnieuw moeten leren samenleven. Misschien hebben we daarbij empathie – het vermogen mee te voelen met de emoties van anderen, je in te leven in hun gedachten en hier gepast op te reageren – harder nodig dan ooit tevoren. Gelukkig kan je empathie leren. Verschillende projecten en experimenten hebben dat al aangetoond. Zo kan een baby die een schoolklas bezoekt kinderen leren om hun empathiespier te trainen en kan het voelen van empathie met toekomstige generaties ons aanzetten tot klimaatactie. In deze lezing leer je over het hoe, wat en waarom van empathie en krijg je concrete handvatten mee om je schouders te zetten onder een warmere samenleving.

programma:

  • lezing van dr. Aurélie Van de Peer over empathie als sociaal bindmiddel
  • nagesprek met vriendschaps-expert Selma Franssen over vragen als: Welke rol speelt empathie in vriendschap? Kan je empathie voelen voor jezelf? En bestaat er zoiets als teveel empathie hebben?
  • Daarna is er ruim tijd voor jullie vragen.

Over de sprekers:

dr. Aurélie Van de Peer is filosofe en sociologe. Ze is verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte van de Universiteit Gent en docent aan de ArtEZ University of the Arts in Arnhem (Nederland). Als freelance journaliste schrijft Aurélie over mode en onderwijs voor nationale en internationale media. Ze geeft deeltijds les op een atheneum in Gent. Deze onderwijservaring inspireerde haar reeks over het belang van empathie in onderwijs voor het Vlaamse onlinetijdschrift Charlie Magazine.

Selma Franssen is freelance journalist en presentator. In haar eerste non-fictie boek ‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’ onderzoekt ze welke rol vriendschap in onze samenleving speelt, nu sommigen hun vrienden als familie zien, terwijl er tegelijkertijd hoge eenzaamheidscijfers worden gerapporteerd.