organisaties

Kerkenbosstraat 14A
3128 Baal
Tel.: 
+32495533320

Vanuit de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (HVV), werd een tijd geleden met onwaarschijnlijke inzet en onweerstaanbaar enthousiasme een nieuwe werkgroep opgericht, nl. de VRIJZINNIGE VROUWEN met afdelingen in alle provincies.

De ‘Vrijzinnige Vrouwen’ willen meer nadruk op vrijzinnigheid binnen de vrouwenbeweging en meer aandacht voor vrouwenzaken binnen de vrijzinnigheid. Zij willen zich focussen op de specifieke verlangens van vrijzinnige vrouwen door te onderzoeken in hoeverre zowel binnen als buiten de vrijzinnige beweging aan die verlangens wordt voldaan. Ze willen ook de nodige actie ondernemen om deze in te vullen.

In Tremelo en Keerbergen is dus ook een Vrijzinnige Vrouwengroep actief!

Als sociaal-culturele organisatie willen wij enerzijds mensen aansporen om zelf een mening te vormen op basis van juiste informatie. We doen dit door debatten en voordrachten aan te bieden in een ontspannen kader. Anderzijds willen wij gelijkgestemde vrouwen en mannen samenbrengen en deze laten genieten van allerlei recreatieve en culturele activiteiten.


Voor meer info kan je terecht op http://vvkeemelo.wordpress.com.

Eigen activiteiten