organisaties

Rijksweg 80
3020 Herent

UPV | Uitstraling Permanente Vorming vzw

  • organiseert educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen
  • is gespecialiseerd in wetenschapspopularisering
  • maakt moeilijke wetenschap makkelijk en relevant voor een breed publiek
  • is er voor wie duiding en een kritische blik écht belangrijk vindt

UPV vzw gaat ervan uit dat mensen moeten...
... informatie krijgen om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen;
... vragen kunnen stellen over wetenschap en haar toepassingen;
... kunnen levenslang leren over wetenschap;
... kunnen begrijpen en durven in vraag stellen waarom bepaalde beslissingen over wetenschappelijke toepassingen worden genomen.

De kern Leuven organiseert maandelijks een culturele daguitstap op zaterdag. Er wordt een bus ingelegd (vertrek Bodartparking Leuven), maar eigen vervoer is eveneens mogelijk. Volledige programma’s kunnen bekeken worden via de UPV-website

Eigen activiteiten