Vrijwillig Leuven

Je bent op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk?  Dat treft!

want het team van huisvandeMens Leuven  zoekt vrijwilligers! Misschien vind je in het lijstje hieronder iets naar je zin.  Of misschien heb je zelf een voorstel. In beide gevallen horen we graag iets van je.  Welke vrijwilligerstaken je ook opneemt, wij zorgen voor de nodige ondersteuning en een degelijke verzekering, en een aangepaste opleiding. En last but not least: samen zorgen we voor een leuke sfeer. En wat hebben we vandaag zoal in de aanbieding?

iets gevonden? neem contact met ons op
niets gevonden? kijk eens bij de andere huizen

creatieve mensen om relatieplechtigheden te verzorgen

Ben je creatief? Met een pasie voor mensen? Ben je een goudzoeker van Verhalen?
We zoeken mensen die vrijzinnig humanistische huwelijksplechtigheden willen begeleiden. Een uitdaging vol variatie waarbij je mensen op heel bijzonder momenten in het leven kan bijstaan.
Meer info op vrijwilligerswerk.be

terug naar boven

Ik wil praten: zingevende gesprekken

Kan jij een luisterend oor aanbieden  aan een persoon wiens levensparcours ergens dreigt stil te vallen?   Gesprekken over verlies, rouw, eenzaamheid. Aan een ziekenhuisbed, in de kamer van een rusthuis of bij ieand thuis. Of in de gevangenis...
Meer info op vrijwilligerwerk.be

terug naar boven

Lig jij wakker van armoede?

Vind jij armoede een onrecht? Wil jij graag hier rond werken? We werken samen met de Leuvense armoedewerking  ‘t lampeke.  ENkele van de mogelijkheden waar je je kan voor inzetten:

  • Vrijwilligersploeg voor 17.17.17 actie rond steen van de armoede
  • Creatieve talenten rond circus, zingen en percussie
  • Kookvaardigheden
  • Spelbegeleider armoedespel

voorbeelden op vrijwilligerswerk.be:
spelbegeleider "uit de boot"
vrijwilliger 'Steen van de Armoede'

terug naar boven

Wil je inhoudelijk meewerken aan projecten?

Aan het huisvandemensLeuven staan enkele nieuwe projecten in de stijgers waar je een steentje kan toe bijdragen. 

Jongerenwerking rond levenskeuzes : het project KIES-PIJN

  • Humanistische vorming voor jongeren
  • Lezingenreeks rond humanisme, leren filosoferen
  • Atheïstische spiritualiteit (rond Leo Apostel) : Apostel-wandelingen
  • Interlevenschouwelijke overleg : project grenzenbewegenLeuven

voorbeelden op vrijwilligerswerk.be:
werken rond de filosofische erfenis van Leo Apostel
lifecoach kwetsbare jongeren

terug naar boven